helft volwassenen laat medische gegevens via LSP delen

Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen heeft toestemming gegeven om medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) uit te wisselen, maar mensen maken zich hier wel zorgen over, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de hand van eigen onderzoek.

Via het LSP kunnen zorgverleners zoals huisartsen en specialisten medische gegevens uit elektronische patiĆ«ntendossiers uitwisselen. Van de volwassenen is zo’n 80 procent met het LSP bekend. Van de 80 procent die bekend is met het LSP, zegt 60 procent ook toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via dit netwerk. 14 procent zegt geen toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via het LSP, en een kwart weet het niet of wil het niet zeggen.

Vrouwen (64 procent) geven vaker toestemming voor het delen van gegevens dan mannen (55 procent), en ouderen vaker dan jongeren. Ook laagopgeleiden (65 procent) gaven vaker hun fiat dan hoogopgeleiden (54 procent), en volwassenen met een Nederlandse achtergrond (61 procent) vaker dan volwassenen met een niet-westerse achtergrond (49 procent).

Privacy

76 procent van de volwassenen die geen toestemming heeft verleend voor het delen van medische gegevens is hier ook nooit om gevraagd. De overige 24 procent weigerde toestemming nadat dit werd gevraagd, wat omgerekend 5 procent van de volwassen bevolking is. De voornaamste redenen om toestemming te weigeren zijn zorgen over de privacy en beveiliging en misbruik van gegevens.

Van de volwassenen die het LSP niet kennen, geen toestemming hebben verleend voor het delen van medische gegevens via het LSP of dat niet meer weten, zegt 58 procent hier geen bezwaar tegen te hebben. 14 procent heeft hier wel problemen mee en 28 procent weet het niet of wil het niet zeggen.

Zorgen over delen van gegevens

Van de volwassenen die toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens, of zeggen hier geen bezwaar tegen te hebben, maakt 70 procent zich wel (grote) zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier via het LSP. Het gaat daarbij om zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers.

Ondervraagden maken zich zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen, privacyschendingen, en het mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten. Het CBS merkt op dat de genoemde partijen geen toegang tot het LSP hebben. Volgens de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), beheerder van het LSP, zijn inmiddels 13,5 miljoen Nederlanders op het Landelijk Schakelpunt aangesloten.

Open chat
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik u helpen?